هفت رنگ
واگویه های ذهن بیمار یک کرکس پیر مبتلا به پست مدرنیسم مبتذل! که جدیداً لیبرال دموکرات شده
۱۳۸۶ شهریور ۹, جمعه
خاک به سر پخش شد،باد وزید

دوستانی که خیلی علاقه دارند بدونن چه جوری از کجا مطلب می آرم لطف کنن ببینن!مثلاً دیدن یه تیتر روزنامه یا یه خبر درگوشی یا به یادآوری یه خاطره یه خط شعر یا شنیدن تلویزیون!(چون بیشتر اوقات نگاهش نمی کنم!)باعث می شه توی این دفترچه یادداشت کوچیکی بنویسم وبعد سوژه در ذهنم! پروریده!!! می شه و..آره واینا!

سوسیال ترین چپ ها(سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)با لیبرال ترین حزب کشور(نهضت آزادی) دست دوستی می دهند.صف بندی ها عوض شده،شعارها رنگ باخته...دشمن واحد شاید باعث به وجود آمدن نقاط مشترک شده...گمانم کسی چه می داند.خوان قدرت است دیگر.خودشان می گویند دموکراسی در خطر است.خب دموکراسی در خطر است درست.فقط سئوال من از دوستان اصلاح طلب این است دموکراسی هدف است یا وسیله؟اگرهدف است هرکسی می تواند صلاحیت برپاییش را داشته باشد نیازی به اصلاح طلب بودن وصف بندی ندارد ولی اگر وسیله ست نردبان ترقی ست بحث فرق می کند خیلی هم فرق می کند.

به قول نامجو:خاک به سرپخش شد،باد وزید وهمه اسرار عیان شد...طالع وصالح متاع خویش نمودند..

مشعل المپیک پکن قرار است ازمسیرجاده ابریشم گذرکند وبه پکن برسد.اما ایران درصف کشورهایی که مشعل ازآن عبورمی کند نیست.کسی هم به فکرنیست...

جناب جواد اطاعت استادیاردانشگاه شهید بهشتی درباره اقتصاد وچگونگی توزیع پول نفت مقاله خواندنی دارد.

برچسب‌ها: , , , ,

<$I18NPostedByAuthorNickname$> <$I18NAtTimeWithPermalink$> <$BlogItemControl$>

<$I18NNumComments$>:

<$I18NCommentAuthorSaid$>

<$BlogCommentBody$>

<$BlogCommentDateTime$> <$BlogCommentDeleteIcon$>

<$BlogItemCreate$>

<$BlogItemFeedLinks$>

:

<$BlogBacklinkControl$> <$BlogBacklinkTitle$> <$BlogBacklinkDeleteIcon$>
<$BlogBacklinkSnippet$>
@ <$BlogBacklinkDateTime$>

<$BlogItemBacklinkCreate$>

<< صفحهٔ اصلی